23.07.08   Cerebrum Design ได้รางวัล DEmark
  ตามที่สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ได้จัดโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี Design Excellence Award 2008 (DEmark) ขึ้น โดยมีการแบ่งรางวัลออกเป็นสองหมวด คือ Lifestyle Product และ Industry Product
 
23.07.08   มกร รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
  มกร เชาวน์วาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซริบรัม ดีไซน์ จำกัด เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะเป็นผู้ประกอบการ ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2551 ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2551 โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้มอบโล่ห์
 
23.07.08   Cerebrum Design รับโล่ห์จากรมต.กระทรวงศึกษา
  มกร เชาวน์วาณิชย์ บริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท Cerebrum Design จำกัด เข้ารับโล่จาก นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสื่อนวัตกรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพื่อร่วมสร้างคุณูปการในการพัฒนาศีลธรรมแก่เยาวชน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551
 
 
 
  Best View at 1024 X 768 Resolution / Internet Explorer