23.07.08
มกร รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
มกร เชาวน์วาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซริบรัม ดีไซน์ จำกัด เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะ เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2551 ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2551 โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้มอบโล่ห์ โดยมกร ได้ขึ้นเวทีเพื่อเล่าถึง ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการทำงานที่ผ่านมา ให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้ ในรั้วมหาวิทยาลัย ก่อนออกไป ทำงานจริงในอนาคตต่อไป
 
< BACK
 
 
  Best View at 1024 X 768 Resolution / Internet Explorer